Kary

Piłka nożna jest to gra, która polega na kopaniu piłki nogą. Za niestosowanie się do przepisów czyli, np: dotknięcie piłki ręką wymierzane są odpowiednie kary w postaci czerwonych i żółtych kartek. Dodatkowe te przewinienia mogą być karane rzutem wolnym i rzutem karnym. Sędzia nie ma obowiązku natychmiastowego przerywania gry w przypadku popełnienia przewinienia, gdyż jest to osoba, która czuwa nad przebiegiem całego widowiska i jego zadaniem jest aby gra przebiegała sprawiedliwie i według przepisów. Kary indywidualnej sędzia udziela pokazując kartkę w odpowiednim kolorze w ręce uniesionej do góry. Zawodnika zadaniem jest dostosowanie się do wymierzonej kary.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>