Kary

Piłka nożna jest to gra, która polega na kopaniu piłki nogą. Za niestosowanie się do przepisów czyli, np: dotknięcie piłki ręką wymierzane są odpowiednie kary w postaci czerwonych i żółtych kartek. Dodatkowe te przewinienia mogą być karane rzutem wolnym i rzutem karnym. Sędzia nie ma obowiązku natychmiastowego przerywania gry w przypadku popełnienia przewinienia, gdyż jest to osoba, która czuwa nad przebiegiem całego widowiska i jego zadaniem jest aby gra przebiegała sprawiedliwie i według przepisów. Kary indywidualnej sędzia udziela pokazując kartkę w odpowiednim kolorze w ręce uniesionej do góry. Zawodnika zadaniem jest dostosowanie się do wymierzonej kary.