UEFA

Unia Europejskich Związków Piłkarskich, z francuskiego L’Union Européenne de Football Association. Jest to organ administracji i kontroli dla europejskiej piłki nożnej.
UEFA reprezentuje krajowe związki piłki nożnej państw europejskich. Prowadzi w swoim zasięgu rozgrywki pucharowe i kontrolę nagrodów pieniężnych, ma prawa wykonawcze i prawa medialne do tych zawodów.
Kilka krajowych związków piłki nożnej, które są geograficznie w Azji lub Azji Mniejszej, należy do UEFA, a nie Asian Football Confederation (AFC). Wśród tych państw, są: Armenia, Gruzja, Kazachstan, Turcja, Izrael, Cypr, Rosja i Azerbejdżan. Izrael i Kazachstan są byłymi członkami AFC. Cypr postanowił zostać zaklasyfikowany do EUFA, mimo iż posiadał prawo wyboru przynależności: do Europy, Azji lub Afryki.
UEFA jest największą z sześciu kontynentalnych konfederacji FIFA. Wśród wszystkich konfederacji, jest zdecydowanie najsilniejsza pod względem bogactwa i wpływów na poziomie klubowym. Praktycznie wszyscy najwięksi gracze światowi, grają w ligach europejskich. Wyboru takiego dokonują po części z powodu wynagrodzenia i dostępności do najbogatszych klubów piłkarskich, zwłaszcza w Anglii, Hiszpanii, Włoszech i Niemcach.
Wiele najlepszych reprezentacji krajowych występuje właśnie pod patronatem UEFA. Spośród 32 dostępnych miejsc w 2010 FIFA World Cup, 13 przydzielonych miejsc zajęły kraje członkowskie UEFA.