Stadion

Obiekt do eksploatacji oddany został jeszcze przed wojną, a dokładnie w roku 1934, nosił wtedy imię Adolfa Hitlera. Wbrew opinii obiegowej nazwa ta przestała obowiązywać po 1945 roku, na mocy dekretu rady państwa, który znosił na całym zajętym terytorium nazewnictwa tego typu. Dopiero jednak w roku 2005 stadion oficjalnie otrzymał imię zmarłego kilka lat wcześniej Ernesta Pola, który był jednym z słynniejszych piłkarzy górnika. Aktualnie stadion zmieścić może siedemnaście tysięcy osób, z czego jednak tylko trzy tysiące miejsc to miejsca siedzące. Większość meczy, które rozgrywane są na wyższą skalę, toczą się w tym przypadku na Stadionie śląskim.