Początki

Jeśli chodzi o chęć ustalenia czasów kiedy powstawały gry, czy też dyscypliny przybliżone do piłki nożnej jest to bardzo trudne. Gry przypominające dzisiejszy futbol znane były już w Ameryce przed przybyciem Kolumba, czy też w Wenecji w okresie średniowiecza. Sam termin football natomiast po raz pierwszy pojawia się na wyspach brytyjskich także w czasie wieków średnich i stosowany był do określenia szeregu gier, które nie były rozgrywane przy użyciu nóg, ale na piechotę, czy też w dokładniejszym tłumaczeniu na stopie. Pierwsze rozgrywki zainaugurowane zostały właśnie na tymże obszarze pod koniec wieku dziewiętnastego. Tam też właśnie po raz pierwszy opisane zostały i skodyfikowane zasady gry w futbol. Dzięki temu zaistniała możliwość ujednolicenia wszelkich zasad tejże dyscypliny, która stawała się coraz bardziej popularna. Pierwsze z przepisów powstały w jednej z angielskich uczelni, wtedy jednak bardziej zbliżone były do współczesnego rugby. W czasie tym powstawało wiele związków piłkarskich, które próbowały wprowadzać własne zasady i tworzyć osobne ligi w końcu jednak powstaje Angielski związek piłki nożnej, który jednoznacznie i ostatecznie dokonuje rozdziału pomiędzy powszechnie stosowanymi regułami gry, a tymi, które zostaną odrzucone. Rok 1904 to bardzo ważny moment dla piłki nożnej, powstaje wtedy bowiem FIFA, czyli międzynarodowa federacja związków piłkarskich, która do dzisiaj jest najważniejszą z federacji w piłkarskim świecie, pod nią znajdują się natomiast federacje każdego z kontynentu i federacje krajowe.