PZPN

PZPN – czyli Polski Związek Piłki Nożnej jest działającym w naszym kraju ogólnokrajowym związkiem sportowym, funkcjonującym na zasadach stowarzyszenia. Działać będzie na terenie naszego kraju i posiadać charakterystyczną dla siebie osobowość prawną. Jednocześnie będzie prawnym reprezentantem polskiej piłki nożnej we wszystkich jej odmianach, zarówno jeśli chodzi o tradycyjną jedenastoosobową, ale także o odmiany halowe i plażowe. PZPN członkiem międzynarodowych federacji piłkarskich jest od lat dwudziestych wieku ubiegłego, kiedy to wstąpiliśmy do FIFA. Przyjęcie w szeregi UEFA natomiast miejsce miało kilkadziesiąt lat później, a mianowicie w latach pięćdziesiątych tego samego wieku. Obecnym prezesem PZPN-u jest Grzegorz Lato. W ostatnich czasach, przez okres dobrych kilku już lat, a w roku 2009 w szczególnym natężeniu PZPN spotyka się z ogromną krytyką wśród kibiców, prowadzone są akcje społeczne, które mają na celu doprowadzenie do usunięcia wszystkich członków tejże organizacji i jej całkowitej modernizacji.