Zawieszenie władz

Przez całe lata historii PZPN miejsce miały liczne zawieszenia władz, czy też samorozwiązanie się tegoż stowarzyszenia. Jedno z najgłośniejszych zawieszeń miejsce miało w roku 1998. Było one spowodowane odmową przyjęcia kontroli urzędu kultury fizycznej. Z tego też powodu minister zawiesza władze PZPN na czele z ówczesnym prezesem Dziurowiczem. Pod koniec maja tegoż roku sąd wojewódzki w warszawie podejmuje decyzję dotyczącą ustalenia kuratora nad PZPN-em. Wobec groźby wykluczenia polskich drużyn z międzynarodowych rozgrywek oraz po udzieleniu zgony na przeprowadzenie kontroli decyzja jednak odwołana zostaje po kilku następnych miesiącach.