Rodzaje

Wspinaczkę podzielić będziemy mogli przede wszystkim na dwa podstawowe rodzaje, będzie to między innymi wspinaczka klasyczna oraz wspinaczka przy wykorzystaniu tak zwanych sztucznych ułatwień. W tym pierwszym przypadku do przemieszczania wykorzystywać będzie się tylko i wyłącznie siły własnych kończyć, gdzie cały sprzęt wykorzystywany jest w bierny sposób i służy do asekuracji oraz ochrony. Jeśli chodzi natomiast o wspinaczkę techniką hakową, to w tym momencie wykorzystywany jest specjalny sprzęt do ułatwienia przemieszczania się. Dodatkowo rodzaje wspinaczki rozróżnić będziemy mogli w zależności od tego jaki jest teren działań oraz gdzie wspinacze próbują swoich sił. Według tego kryterium wyróżnić będziemy mogli buldering, czyli wspinanie się na budynki, bouldering, wspinaczka na skałkach o niewysokim poziomie, wspinaczki piaskowcowe, skałkowe, skalne, górskie, lodowe, wielkościowe i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Każdy z tych rodzajów posiadać będzie swoje czysto charakterystyczne cechy oraz dodatkowo będzie posiadał inny poziom trudności, czy też wykorzystywać będzie inny rodzaj sprzętu. Wspinanie będzie mogli skategoryzować również ze względu na asekurację. W tym przypadku wyróżniamy wspinaczkę bez asekuracji, która wśród wspinaczy określana jest jako żywcowanie, z asekurację dolną oraz z asekuracją górną, gdzie wykorzystać będziemy mogli drugiego partnera, czy też naturalne ukształtowanie terenu.