Styl TR

Styl TR z języka angielskiego zwany jest top rope, w polskiej wersji określa się go mianem stylu „na wędkę”. Obecnie nie jest on uznawany za jeden z klasycznych stylów wspinaczkowych. Polegać będzie on na wspinaniu się przy wykorzystaniu asekuracji z góry, a nie jak ma to ma w większości przypadków miejsce z dołu. Będzie to między innymi możliwość swobodnego zawiśnięcia na linie. Styl ten będzie przede wszystkim bezpieczniejszym od innych, gdyż wspinacz w każdym momencie zagrożenia ma możliwość oderwania się od ściany i zawiśnięcia w powietrzu. Wspinanie takie stosowane jest przede wszystkim w momencie kiedy próbuje się wyznaczyć jak najbardziej odpowiednią trasę wspinaczkową w stylu klasycznym oraz w momencie kiedy ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z wspinaczką skalną.