Wspinaczka skalna

Jest jednym z rodzajów szeroko pojętej wspinaczki, która w tym konkretnym przypadku uprawiana będzie na skalnym terenie bez lodu oraz śniegu. Wspinaczka skalna polega przede wszystkim na pokonywaniu stromych skalnych ścian, przy wykorzystaniu z góry określonych dróg wspinaczkowych. Drogi te między innymi będą ściśle określa miejsca przejścia ścian, posiadają różne poziomy trudności, które określane są poprzez specjalne skale. W najbardziej popularnych miejscach uprawianie tego sportu daje możliwość wybrania kilkudziesięciu różnych dróg oraz wariantów. Wspinaczka skalna może być jednym z sposobów spędzania wolnego czasu i rekreacji połączonej z aktywnością fizyczną, ale także czysto profesjonalnym sportem. Sportowcy w przypadku wspinaczki górskiej nie będą konkurować z sobą bezpośrednio na jednej z dróg, lecz po prostu gromadzą swoje osiągnięcia, do których zaliczać będzie się wytyczenie całkowicie nowych dróg, przejście danej drogi w lepszym stylu niż poprzednik i wiele, wiele innych tym podobnych elementów. Im dłuższa, czy też trudniejsza droga, tym jest to o wiele większym osiągnięciem. Zmierzenie całkowicie obiektywnie wartości osiągnięć jest dosyć trudnym to bardzo duża grupa spinaczy nie uważa tego co robią za jedną z dyscyplin sportowych. O wartości osiągnięcia będzie przede wszystkim świadczył fakt, że nie wielu wspinaczy było w stanie powtórzyć dany wyczyn.