Alpinizm

Teoretycznie alpinizm posiada dwa, a nawet trzy znaczenia. W sensie węższym jest to każda wspinaczka górska, ale uprawiana tylko w Alpach. Z kolei w sensie szerszym jest to każda wspinaczka górska w górach wysokich, ale nie tylko w Alpach. Według najnowszych definicji alpinizm to jeszcze szersza dziedzina sportu, ponieważ obejmuje wszystkie rodzaje wspinaczki, która jeszcze do tego wymaga pewnego przygotowania specjalistycznego, w tym i ekwipunku. Między innymi wyróżnia się: wspinaczkę sportową i wysokogórską, alpinizm jaskiniowy, narciarstwo wysokogórskie.