Footbag

Jest to nazwa wspólna dla kilku pokrewnych sobie dyscyplin sportu oraz przyrządu, który jest w nich wykorzystywany. Mowa tutaj o footbag, czyli w Polsce określanej jako zośka. Wyróżnia się kilka dyscyplin związanych z ową „zośką”. W każdej najważniejszym elementem jest podbijanie piłeczki nogami na różne sposoby. Freestyle to triki footbagiem. Piłeczkę można wtedy kopać, łapać wszystkimi częściami ciała z wyjątkiem rąk, wykonywać obroty wokół zośki, głową, obrót całego ciała wokół własnej osi i wiele innych. Z kolei Net to tak zwana „siatkonoga”, a więc gra na boisku przez siatkę o wysokości około półtora metra, kiedy to zośkę odbijać można tylko stopami, a reszta zasad podobna jest do siatkówki. Innymi wersjami zośki są: Golf, 4 Squares lub 2 Squares.