Atletyka

Jest ona dziedziną sportu, która powstała w dziewiętnastym wieku. Do niej zalicza się najczęściej takie dziedziny, jak: kulturystyka, Strong Man, trójbój siłowy, które razem określane są jako tak zwana ciężka atletyka, a także lekkoatletyka. Ta ostatnia opiera się głównie na naturalnym ruchu ciała. Wśród tamtejszych dyscyplin sportowych wyróżnia się przede wszystkim: biegi (na krótkim, średnim i długim dystansie, przez płotki, maraton), chód, rzuty (młotem, dyskiem, oszczepem, pchnięcie kulą), skoki (w dal, wzwyż, trójskok, o tyczce), wieloboje (czwórbój, pięciobój, siedmiobój i dziesięciobój lekkoatletyczny). Lekkoatletyka znana jest praktycznie od początku istnienia człowieka, który już polując musiał biegać, często skakać, rzucać oszczepami, a nawet kamieniami. W Starożytnej Grecji również istniał już rzut dyskiem, biegi, skok w dal i wiele innych. Z kolei bieg maratoński był właśnie „dzieckiem” starożytnej Grecji.