Gimnastyka lecznicza

Gimnastyka lecznicza określana jest jako kinezyterapia. Jest to leczenie ruchem. Do podstaw fizjoterapii należą ćwiczenia ruchowe. Jak udowodniono już dawno temu ruch jest środkiem leczniczym, ma bardzo dobry wpływ na nasz organizm, na naszą sprawność, oraz na nasze zdrowie. Jak wiadomo sport to zdrowie. Do zadań kinezyterapii należy wyeliminowanie trudności fizycznych i dostosowanie ich do dalszych działań rehabilitacyjnych. Kinezyterapie można podzielić na ogólną i miejscową, którą można podzielić na ćwiczenia: bierne, izometryczne, czynno-bierne, samowspomagane, w odciążeniu, czynne, wyciągi czy ćwiczenia oddechowe.