Rzut dyskiem

Jest to jedna z bardziej technicznych konkurencji lekkiej atletyki, która polegać będzie na wyrzuceniu siłą ramienia w jednej ręce dysku na jak największą odległość. Rzut ma miejsce z koła, którego średnia to dwa i pół metra i otoczone jest one siatką ochronną o wysokości czterem metrów i wylotem z przodu o długości sześciu metrów. Aby wyrzut był zaliczony dysk musi upaść w wycinku koła, którego kąt to czterdzieści stopni, czyli dokładnie tak samo jak w wszystkich innych konkurencjach czysto rzutowych. Dysk posiadać będzie wagę dwóch kilogramów jeśli chodzi o mężczyzn oraz w przypadku kobiet jednego kilograma. Zawodnik ustawia się przeważnie tyłem do kierunku rzutu, po czym następuje obrót. Podczas obrotu i po wykonaniu rzut zawodnik nie może przekroczyć ani też nadepnąć metalowej obręczy koła, a jego opuszczenie następuje tylną części, inaczej rzut nie zostanie uznanym. Rzut dyskiem jest jedną z starszych dyscyplin sportowych, która znajdowała się już w programie olimpiady w starożytnej Grecji. Oczywiście w pierwszej edycji nowożytnej rzut dyskiem od razu znalazł się na liście sportów, które będą rozgrywanymi. Do najbardziej znanych polskich dyskoboli ostatnich lat zaliczyć będziemy mogli między innymi Piotra Małachowskiego, który ustalił rekord polski oraz zdobył srebrny medal na olimpiadzie w Pekinie.