Rzut

Określenie pchnięcia kulą jest tak naprawdę niepoprawnym i jest to polska kalka językowa, niedokładne przetłumaczenie z języka angielskiego. W rzeczywistości będzie to bowiem rzut, w przypadku którego pchnięcie to tylko jeden z elementów składowych. O pchnięciu można byłoby mówić w przypadku gdyby kula znajdowała się w stanie równowagi, na twardym podłożu i została pchnięcia poprzez silne uderzenie z boku. Obecnie w większości encyklopedii informacje znajdować będą się pod hasłem rzutu kulą, dlatego wyrażenie te będzie najzupełniej poprawnym i nie powinno być piętnowanym jako jeden z błędów językowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>