Rzut

Określenie pchnięcia kulą jest tak naprawdę niepoprawnym i jest to polska kalka językowa, niedokładne przetłumaczenie z języka angielskiego. W rzeczywistości będzie to bowiem rzut, w przypadku którego pchnięcie to tylko jeden z elementów składowych. O pchnięciu można byłoby mówić w przypadku gdyby kula znajdowała się w stanie równowagi, na twardym podłożu i została pchnięcia poprzez silne uderzenie z boku. Obecnie w większości encyklopedii informacje znajdować będą się pod hasłem rzutu kulą, dlatego wyrażenie te będzie najzupełniej poprawnym i nie powinno być piętnowanym jako jeden z błędów językowych.