Sporty konne

Sama nazwa już określa, na czym tak naprawdę polega ów sport. Jednocześnie najczęściej wśród owej grupy wyróżnia się jeździectwo, a w tym skoki, ujeżdżenie oraz WKKW. Na szczególną uwagę zasługuje WKKW, czyli Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego. Jest to jeden z najbardziej widowiskowych sportów konnych. Jest to typowy i jednocześnie wszechstronny sprawdzian dla konia i jeźdźca. Trwa on trzy dni, a w tym czasie przebiegają aż trzy próby. WKKW pochodzi z tradycji wojskowej i znane jest już z początku dwudziestego wieku i wywodzi się z Paryża. Pierwszy dzień WKKW to próba jeżdżenia zgodna z daną klasą zawodników, która to polega na wykonaniu właściwych figur na terenie 20x60m. Oceniana jest precyzja i elegancja wykonania owych figur, posłuszeństwo konia, sposób poruszania się go w stępie, kłusie i galopie, jak i dosiad jeźdźca. Drugi dzień to próba wytrzymałości w czterech częściach: drogi i ścieżki, stipl, znowu drogi i ścieżki oraz kross, czyli próba terenowa. Trzeci dzień to konkurs skoków, w którym oceniana jest przede wszystkim dokładność wykonania zadania.