Sporty olimpijskie

Olimpiada jest jedną z najstarszych imprez sportowych, której historia sięgać będzie kilku tysięcy lat wstecz, a dokładniej starożytnej Grecji oraz Aten. Impreza ta wznowiona została w wieku osiemnastym i od tego czasu odbywa się co cztery lata w różnych miastach na całym świecie. Obecnie wyróżnić będziemy mogli wiele sportów oraz dyscyplin, które będą wchodziły w skład zawodów olimpijskich, a ich lista jest cały czas uzupełniana. Jest to na pewno duża różnica, gdyż antyczne zawody rozgrywane były tylko w kilku dyscyplinach i trwały przez kilka kolejnych dni, gdzie do najważniejszych należały zapasy, boks, wyścigi rydwanów, rzut dyskiem i tak dalej. Obecnie impreza ta trwa kilka tygodni i jednocześnie rozgrywanych jest bardzo wiele różnego rodzaju zawodów. Z pewnością trudnym byłoby przybliżenie historii każdego z sportów olimpijskich, jednak można wyróżnić kilka ciekawszych z nich, które warte są bliższego poznania, zarówno ich historii, przebiegu, zasad oraz innych elementów, które będą się z nimi bezpośrednio wiązały.