Strzelectwo

Strzelectwo samo w sobie będzie aktywnością, która wiąże się z wykorzystaniem broni palnej, czy też pneumatycznej zarówno w celach bojowych jak i sportowych oraz myśliwskich, obecnie także coraz częściej także w rekreacyjnych. Jeśli chodzi o samo strzelectwo sportowe będzie to jedna z dyscyplin polegająca przede wszystkim na współzawodniczeniu właśnie w strzelaniu z broni sportowej czy też pneumatycznej do tarczy oraz ruchomych celów. Strzelectwo było włączone do programu igrzysk olimpijskich bezpośrednio już w pierwszej edycji tego turnieju w czasach nowożytnych. Dotychczas polakom udało się zdobyć cztery złote medale olimpijskie w tej konkurencji, na przestrzeni ponad całego wieku. Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Sportowego, czyli ISSF jest organizacją, która zajmować będzie się regulowaniem zasad w strzelectwie sportowym, w różnych jego odmianach. Oczywiście w poszczególnych krajach, także w Polsce, znajdować będą się odrębne związki strzeleckie.