Baseball

Baseball to jedna ze sportowych gier zespołowych, która największą popularnością cieszy się w Ameryce Północnej, oprócz tego także na terenach ameryki Południowej i we wschodniej części Azji. Jeśli chodzi o pochodzenie tego sportu, to do dzisiaj nie zostało ono do końca wyjaśnione – uważa się najczęściej, że baseball ewoluował z krykieta, nie ma na to jednak żadnych źródeł. Pierwsze mecze baseballowe rozgrywane były jednak od końca pierwszej połowy wieku dziewiętnastego i wiążą się z powstaniem w nowym Jorku jednego z pierwszych klubów, gdzie właśnie uprawiano ten sport. Nie trzeba było czekać długo na jego popularyzację, na początku wieku dwudziestego był on już jednym z najchętniej oglądanych przez amerykanów. Tak jak polskie dzieci przeważnie kopią na podwórku piłkę, tak samo dzieci w Ameryce przeważnie rzucają i odbijają o wiele mniejszą piłeczkę baseballową – jest to poniekąd sport narodowy w USA. Dużą zaletą tego sportu jest przede wszystkim brak bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem pomimo faktu iż jest on drużynowym co powoduje, że liczba kontuzji także jest o wiele mniejsza.