Boisko

Boisko, na którym odbywają się mecze baseballu nazywane jest baseball diamond. Jest to wycinek koła, które kąt rozwarty wynosi 90 stopni. Boisko zostało podzielone na dwa obszary, które ze sobą wyraźnie kontrastują. Obszar wewnętrzny – infield – złożony jest z kwadratu, a na jego rogach ustawione są bazy. Obszar ten z reguły stworzony jest z utwardzonego piasku. Długość każdego z boków wynosi 30 jardów, co stanowi odległość równą 27,43 m. baza domowa ustawiona jest na wierzchołku boków, które stanowią granice boiska. Bazy stworzone SA z poduszek, których boki wynoszą 30 cm (1 stopa) każdy. W pobliżu środka kwadratu znajduje się miejsce pitchera – zawodnika, rzucającego piłki. Odległość tego miejsca od bazy domowej wynosi 18,39 metra (20 jardów). Zwykle jest on na mały pagórku.
Pole zewnętrzne – outfield – to trawiasty obszar, którego kształt jest wycinkiem koła. Jego średnica wynosi od 290 do 400 stóp. Granice boiska wytyczone są parkanem.