Historia

Jeśli chodzi o korzenie baseballu i jego pochodzenie to jest ono nie do końca jasne. Przez cały czas trwają spory, która z gier rozgrywanych wcześniej mogła dać początek tej właśnie dyscyplinie. Dużo osób bierze pod uwagę krykiet, chociaż popularna jest także teza, że baseball wywodzi się bezpośrednio od palanta popularnego szczególnie wśród polskich emigrantów. Pewne jest jednak, że historia baseballu wiąże się z nowojorskim klubem Knickerbrockers to właśnie bowiem on w roku 1845 rozpoczyna prowadzenie drużyny grającej właśnie w tą grę. Zasady oraz przepisy skodyfikowane zostały kilka lat później, a podstawowe zasady do dzisiaj pozostają niezmienne. Baseball zaczyna nabierać popularność pod koniec wieku dziewiętnastego i staje się jedną z najpopularniejszych gier wśród amerykańskiej klasy średniej. Spowodowało to, że powstaje wkrótce liga profesjonalna, a na początku wieku dwudziestego baseball jest już prawie traktowany jak sport narodowy, znany każdemu amerykanowi. Na samym początku istniały dwie Ligii baseballa w Ameryce, a mianowicie NBL oraz ABA obecnie najważniejszą ligą jest natomiast MBL. Na przełomie wieku dziewiętnastego oraz dwudziestego z powodu dużej dyskryminacji rasowej istniała także osobna liga dla zawodników afro amerykańskich, która na znaczeniu straciła w połowie tamtego wieku, gdyż czarni zawodnicy coraz liczniej byli przyjmowani do klubów w głównych ligach.