Kultura baseballowa

Baseball od dłuższego już okresu czasu to w społeczeństwie amerykańskim bardzo silny czynnik wpływający na rozwój kultury. Nie ma w tym nic dziwnego, że miejsce miało wykształcenie się całego nurtu kulturowego powiązanego właśnie z tym sportem. Do treści baseballowych odwołują się bowiem liczne piosenki, znane przez wszystkich kibiców, filmy, książki i wiele, wiele innych tym podobnych. Oprócz tego zawodnicy traktowani są jak prawdziwe gwiazdy, podobnie jak w europie piłkarze z najlepszych klubów. Oprócz tego łatwo można wyróżnić kilka charakterystycznych cech baseballu, które wiążą się nie z samą dyscypliną, ale raczej zachowaniem podczas meczów. Baseball to sport bardzo rodzinny, na stadionach spotykamy bardzo często rodziców ze swoimi pociechami, a widownia przypomina przeważnie piknik, a przerwy to ogromne fety, kiedy świętuje się razem urodziny danych kibiców, czy też celebruje przyszłe związki małżeńskie. Należy dodać także, że mecze te całkowicie obchodzą się bez przemocy, nie tak jak w przypadku europejskich, czy też polskich wydarzeń sportowych.