Sędziowanie

Gra w baseballu nadzorowana jest przez zespół sędziów. Możliwa jest także gra z uczestnictwem co najmniej jednego arbitra, który zajmuje przeważnie stanowisko za zawodnikiem łapiącym piłki narzucane przez miotacza, a nie odbite przez zawodnika z kijem. Zadaniem sędziego jest przede wszystkim podejmowanie decyzji związanych z prawidłowością narzutu piłki. W ligach zawodowych oprócz tego na każdej bazie znajdował będzie się osobny sędzia, oprócz tego czasami rozstawiani są dodatkowi arbitrzy na liniach bocznych. Ich zadaniem jest podejmowanie decyzji dotyczących tego czy baza została zdobyta, czy też zawodnik ją zdobywający został zbity przez bazowego. Oprócz tego sędzia zlicza punkty zdobywane przez zawodników.