Boisko

Pole do gry w curlingu posiada ściśle ustalone wymiary, jest to mianowicie sto pięćdziesiąt stóp długości oraz szesnaście stóp i pięć cali szerokości. Powierzchnia lodu musi być jak najlepiej przygotowaną, oznacza to, że nie mogą na niej występować żadnego rodzaju zakrzywienia, musi być całkowicie płaską, tak aby czajniki mogły przesuwać się przy jak najmniejszym tarciu. Kluczowym momentem przygotowań podłoża jest spryskanie tafli czystą wodą, która będzie tworzyła po swoim zamarznięciu specyficzne kropelki. Pomiędzy tymi kropelkami a spodem kamienia występuje tarcie, obracać będzie się on albo w lewo albo w prawo co powoduje, że tor ślizgu staje się zakrzywiony. Z czasem jednak kropelki zaczynają się ścierać ważne jest więc odpowiednie dopasowanie siły, i rotacji. Na tafli narysowane są zawsze dwa domy, z jednej i z drugiej strony, zawsze używa się jednak jednego. Zawodnik, który w danym momencie ma za zadanie pchnąć kamień odbija się ze specjalnych haków umieszczonych w lodzie, tak aby nogi miały odpowiedni punkt podparcia. Jeśli chodzi o sam dom, to będą go tworzyły trzy koła o średnicy czterech ośmiu oraz dwunastu stóp. Zazwyczaj wyróżniać będzie się je jednak ze względu na kolor jakim będą one pomalowane. Oznaczenia te nie mają jednak żadnego wpływu na przyznawaną punktację, jest to jednak swojego pomoc wizualna, tak aby można było w łatwiejszy sposób stwierdzić, który z kamieni będzie znajdował się bliżej środka.