Curling

Curling zaliczany jest do zimowych sportów zespołowych. Jednak z powodu na to, że rozgrywany jest na sztucznie przygotowanych prostokątnych taflach lodu i dodatkowo w hali tak naprawdę rozgrywany może być przez cały rok bez żadnych większych utrudnień. W przypadku curlingu rywalizowały będą z sobą dwie czteroosobowe drużyny. Każda z drużyn posiada swoje własne czajniki, czyli specyficzne kamienie granitowe, które puszczać trzeba po lodzie w stronę końca tafli lodu. Na jej krańcu znajduje się bowiem cel zwany domem, który jest obszarem punktowanym. Każda z drużyn ma za zadanie skompletowanie jak największej liczby punktów, która zależna jest od ilości kamieni, które znalazły się najbliżej środka celu. Curling bardzo często określany jest mianem szachów na lodzie, określenie to przylgnęło do tejże dyscypliny sportu przede wszystkim z powodu złożoności zagrań oraz skomplikowanych strategii jak i precyzji i umiejętności, które są tutaj niezbędne. Oprócz tego przydatna będzie także odpowiednia kondycja, a przede wszystkim zwinność i szybkość ruchów.