Historia

Pomimo, że curling to sport, który popularność zdobywać zaczął sobie dopiero w ostatnich latach – jako oficjalna dyscyplina olimpijska rozgrywany jest dopiero od roku 1998 – to jego korzenie sięgać będą jeszcze czasów późnego średniowiecza i terenów szkockich. Pierwsze z odnalezionych wzmianek związane z opisem puszczania kamieni na lodzie datowane są na połowę wieku szesnastego. Sport ten był fascynacją nie tylko dla samych pisarzy, powstawały także bowiem dzieła malarskie. Na samym początku była to dyscyplina rozgrywana na zamarzniętych rzekach i zbiornikach wodnych bez specjalnego przygotowania, a do gry używane były ciężkie i płaskie głazy, które wyławiano z dna niezamarzniętych rzek. Używając takowych kamieni rzucający nie posiadał zbyt dużej kontroli nad ich trajektorią oraz kierunkiem, dzisiaj curling jest więc sportem o wiele bardziej precyzyjnym. W dzisiejszej formie spotykany był na początku wieku dziewiętnastego przede wszystkim w kanadzie i właśnie tam nadal cieszy się największą popularnością, potwierdzić może to między innymi fakt, że w kraju tym zarejestrowanych jest oficjalnie ponad milion zawodników. Jeśli chodzi o pierwsze, większe zawody to odbyły się one dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych wieku ubiegłego i otrzymały miano pucharu Szkocji, wtedy ich zasięg był jednak bardziej regionalny. Prawdziwa popularność curlingu zaczyna się jednak właśnie od olimpiady w roku 1998 kiedy sport ten po raz pierwszy zaprezentowany został szerokiej publiczności na całym świecie.