Pozycje

W curlingu wyróżnić będziemy mogli kilka podstawowych pozycji. Pierwszą z nich jest otwierający, czyli zawodnik, który zagrywał będzie pierwsze dwa kamienie dla drużyny w każdym z poszczególnych Endów oraz tego odpowiedzialny jest za zamiatanie lodu dla pozostałych członków swojej drużyny. Kolejni zawodnicy oznaczeni są numerkami, dwa trzy i cztery, wskazują one kolejność wykonywania przez nich rzutu kamieniem po tafli lodu. Wyróżniamy jeszcze jedną pozycję, określaną mianem skip, jest to mianowicie kierownik drużyny, który będzie ustalał strategię oraz podejmował jeszcze wiele innych decyzji w trakcie trwania meczu curlingu.