Zasady

Boisko to prostok±tna tafla specjalnie przygotowanego pola, na którym maluje się dwa zestawy kół, czyli tak zwane domy. W konkurencji naprzeciwko siebie staj± dwie drużyny, gdzie każda z nich liczy po czterech zawodników. Każdy zespół posiada osiem granitowych kamieni do dyspozycji, które często zwane s± czajnikami, z powodu swej budowy. W czasie trwania danej partii meczu każdy z zawodników wypuszcza po dwa kamienie, na zmianę z swym przeciwnikiem. Osoba, która zagrywa ma największy wpływ na pozycję kamienia, nadanie mu prędko¶ci oraz kierunku. W momencie kiedy kamień zostaje wypuszczony istnieje jeszcze jednak dodatkowa możliwo¶ć korygowania toru jego przemieszczania się oraz prędko¶ci poprzez intensywne pocieranie powierzchni lodu szczotk±. W momencie kiedy wszystkie kamienie zostan± wykorzystane sędziowie przechodz± do obliczania ilo¶ci zdobytych punktów, w zależno¶ci od tego ile kr±żków znajduje się w domu. Podstawowy cel gry to zdobycie wła¶nie jak największej liczny punktów. Maksymalnie w jeden rundzie możliwe jest zdobycie o¶miu punktów, co wi±że się z ilo¶ci± kamieni. Sytuacje takie zdarzać będ± się jednak wyj±tkowo rzadko, gdyż pod uwagę brane s± tylko i wył±cznie znajduj±ce się w ¶rodku domu kamienie, ale nie dalej niż pierwszy kamień przeciwnej drużyny. Istnieje wiele różnych strategii, mianowicie ustawianie swoich kr±żków na odległo¶ciach przed domem, by zablokować możliwo¶ć dostania się do niego przez przeciwnika, jest to tak zwane ustawianie strażnika.