Historia

Historia koszykówki rozpoczyna się pod koniec wieku dziewiętnastego, a dokładniej mówiąc w roku 1891. Ważną postacią jest w tym przypadku jeden z kanadyjskich nauczycieli odpowiedzialny za naukę wychowania fizycznego, który stwarza właśnie pierwsze z zasad koszykówki, tak aby utrzymać swoich podopiecznych w odpowiedniej kondycji. Na początku zasady koszykówki były raczej prostymi i spisane zostały przez samego twórcę tejże nowej dyscypliny. Gra stawała się jednak coraz bardziej popularna, a zasady zaczęły się zmieniać i stawać coraz bardziej zawiłe. Po niespełna kilku latach sport ten stał się popularny na terenie całej ameryki północnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>