Inne zasady

Przewinienia niegodne sportowca lub techniczne karane są dodatkowym rzutem karnym na rzecz drużyny przeciwnej. Piłkę po takim rzucie wprowadza drużyna, której zawodnik wykonał rzut wolny. Wykroczenia takie jak niesportowe zachowanie się trenera określane są jako przewinienia techniczne. Karą jest rzut wolny wykonywany przez zawodnika drużyny przeciwnej. W przypadku bardziej drastycznych wykroczeń jest dyskwalifikacja zawodnika lub wykluczenie z gry.
O wszystkich karach i przewinieniach decyduje sędzia na podstawie odpowiednich wytycznych, przepisów i regulaminach, których zobowiązany jest przestrzegać.