Podstawowe przepisy i ograniczenia

Piłka może być podawana, rzucana oraz kozłowana rękami. Wykroczenie jest uderzenie piłki pięścią lub kopnięcie jej nogą. Poruszanie się z piłką dozwolone jest w przypadku odbijania jej o podłogę, co dwa kroki. Nie wolno kozłować obiema rękami oraz nie można zacząć ponownie kozłować w sytuacji, gdy piłka została złapana do rąk.
W przypadku kontaktu z graczem przeciwnej drużyny, nie można go popchnąć, trzymać, uderzyć, utrudniać mu poruszania się czy spychać go ze swojej drogi. W innej sytuacji następują faule. Są one karane w następujący sposób: do pięciu fauli drużyny, drużyna przeciwna otrzymuje piłkę z boku boiska w celu ponownego rozpoczęcia akcji. W przypadku wystąpienia większej liczby fauli niż pięć, drużyna przeciwna dostaje rzuty osobiste. W przypadku popełnienia przez zawodnika piątego faulu osobistego z kolei, musi on opuścić parkiet i zaprzestaje dalszą grę (następuje wówczas zmiana).
W przypadku fauli mających miejsce przy rzucie, wykonywane są rzuty osobiste. Ich ilość zależna jest od kwestii punktacji wykonywanego rzutu (za 2 lub 3 punkty) oraz od celności rzutu. W sytuacji wykonywania rzutu za 3 punkty, zawodnik faulowany otrzymuje 3 rzuty osobiste itd. W sytuacji, gdy rzut wykonywany okazał się celny, zawodnik ten otrzymuje dodatkowo jeden rzut do dyspozycji.