Zasady gry

Rozgrywka trwa cztery razy po 10 minut. Przerwy, jakie mają miejsce, trwają następująco: 2 minuty pomiędzy pierwszą a drugą oraz pomiędzy trzecią i czwarta kwartą, natomiast 15 minut pomiędzy drugą a trzecią kwartą. Czas trwania rozgrywki może zostać zmieniony w zależności od przeprowadzanych rozgrywek. W 2003 roku zmianie uległa ilość czasów na żądanie trenera z trzech do pięciu. Zniesiono również obowiązek brania czasu w każdej kwarcie.
Do czasu gry nie są wliczane przerwy w grze, czyli w czasie, gdy piłka jest martwa. Martwa piłka występuje, gdy zostaje przerwana na sygnał sędziego lub w chwili po zdobyciu kosza. Czas przerwy w wyniku martwej piłki odliczany jest przez sędziego mierzącego czas.
W przypadku identycznego wyniku uzyskanego przez obie drużyny w regulaminowym czasie gry, sędzia zarządza dogrywkę trwającą 5 minut. Dogrywki są zarządzane tak długo, aż jedna z drużyn uzyska wynik wyższa niż przeciwna, w wyniku czego będzie możliwe wyłonienie zwycięscy.