Zasady

Przebieg gry regulowany jest obecnie przez dokładnie czterdzieści dwie zasady sporządzone przez jedne z Kubów krykieta i przyjęte także przez inne państwa, w których sport ten jest popularny. Poza różnicami istniejącymi pomiędzy poszczególnymi odmianami tejże dyscypliny dopuszcza się także zmienianie zasad przed każdym meczem, jednak zgodę na to wyrazić muszą obie drużyny. Oprócz tego istnieje możliwość stosowania zasad dodatkowych, wszystko jest jednak zależne od tego w jakich okolicznościach rozgrywany jest mecz. Dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z tym sportem, jego zasady mogą być niejasne, czy też nawet trochę dziwne, jednak wystarczy obejrzeć kilka meczów, aby wiedzieć jakie są główne cele tejże gry.