Boisko

Wymiary boiska i wysokość siatki czyli ważne elementy w piłce siatkowej – wszystkie zawarte tutaj informacje są zgodne z tymi, które podaje FIVB. Boisko do gry w siatkę jest w kształcie prostokąta. Wymiary takiego boiska to 18 x 9 metrów. Boisko do gry jest podzielone na dwie równe połowy , które są przecinane przez linie narysowane na boisku i przez siatkę. Przestrzeń wolna boiska to 3 metry z każdej strony w zawodach, które nie organizuje FIVB. Jeśli FIVB organizuje zawody związane z meczem piłki siatkowej, wtedy przestrzeń wolna boiska wydłuża się do 8 metrów za liniami końcowymi boiska i 5 metrów za liniami bocznymi boiska. Boisko do gry w siatkę nie jest specjalnie skomplikowane, niemniej jednak posiada bardzo wiele swoich części, jak np. specjalne siatki, które są podzielone na odpowiednie kategorie wiekowe – jeśli jesteśmy tzw. młodziakami wtedy otrzymujemy siatkę o długości 2,35 m i 2,15 m dla młodzianek. Do siatki przymocowane są również antenki, które wystają ponad 80 cm nad siatką i służą one do ograniczenia przejścia piłki nad siatką. Jeśli piłka dotknie pręta jest to liczone jako aut.