Libero

Jest to zawodnik w piłce siatkowej, który za zadanie ma tylko obronę swojego pola. Jego koszulka jest inna niż pozostałych graczy, w celu odróżnienia go. Może on jedynie brać udział w obronie oraz przyjęciu zagrywki, jednak nie może on atakować z żadnego miejsca boiska czy strefy wolnej w przypadku, gdy górna taśma siatki jest powyżej niż ta ostatnia.
W przypadku zastępowania zawodników przez Libero, nie jest to zaliczane do zmian regulaminowych. Ich liczba jest nieograniczona, lecz zamiana ta musi być na zasadzie zamiany powrotnej. Zamiana powrotna to taka, w której zawodnik zastąpiony wraca na boisko. Pomiędzy zmianami, w których uczestniczy Libero, musi być przeprowadzona akcja.
W przypadku, gdy Libero wystawi piłkę palcami sposobem górnym, inny zawodnik nie może przeprowadzić spełnionego ataku powyżej górnej krawędzi siatki. W sytuacji, gdy Libero wystawia piłkę sposobem dolnym lub wykonanym spoza pola ataku, inny gracz może przeprowadzić atak na dowolnej wysokości.
Pozycja Libero znajduje się jedynie na linii obrony, natomiast w przypadku przejścia do pozycji ataku, wraca na boisko zawodnik, który został zastąpiony przez Libero.
Możliwa jest sytuacja wyznaczenia dwóch libera na wypadek kontuzji podstawowego. W przypadku braku wyznaczenia innego zawodnika na Libero, trener lub kapitan będący w grze wybiera nowego Libero spośród swoich zawodników, którzy nie grają na boisku podczas wyznaczania zastępcy.
Gracz kontuzjowany nie może ponownie podjąć gry, aż do końca spotkania. Kapitan drużyny nie może wybrać siebie samego na Libero.