Wymiary boiska

Boisko, na którym rozgrywany jest mecz siatkówki, ma postać prostokąta, którego wymiary wynoszą 18×9 metrów. Całość otoczona jest strefą wolną, której szerokość wynosi minimum 3 metry po każdej ze stron. Boisko jest dzielone na dwie równe części przez oś linii środkowej. Na każdej ze stron jest wydzielone pole przeznaczone na atak, a ograniczone jest linią środkową, liniami bocznymi oraz linią ataku, która znajduje się 3 metry od osi linii środkowej, która także jest wpisana w pole ataku. Do tego istnieje pole zagrywki, którego szerokość wynosi 9 metrów, a głębokość jest równa szerokości wolnej strefy.
Nad osią linii środkowej znajduje się siatka, które przedziela boisko. Jej górna krawędź znajduje się na wysokości 2,43 m dla mężczyzn oraz 2,24 m dla kobiet. Na obu końcach siatki, jej wysokość musi być taka sama, a granica błędu wynosi 2 centymetry.
Antenki, które przymocowane są do siatki, wystają 80 cm w górę ponad wysokość górnej krawędzi siatki. Wydzielają one strefę przejścia piłki, a zetknięcie się z nią piłki powoduje uznaje autu.