Sport

Według definicji encyklopedycznych i nauki dotyczącej wychowania fizycznego za sport uznać będziemy mogli szeroko pojęte formy ludzkiej aktywności, zarówno pod względem fizycznym jak i umysłowym, które podejmowane zostają zarówno dla samej przyjemności, jak i także dla współzawodnictwa. W niektórych społeczeństwach sporty będzie swojego rodzaju kulturą, dbaniem o własne ciało, kierowanie się pewną ideologią i odczuwanie więzi z osobami powiązanymi z daną dyscypliną sportową. Sportów będzie bardzo wiele, będziemy mogli dzielić je na wiele różnych kategorii, w zależności od tego jakie są ich podstawowe zasady, ilu zawodników bierze udział, co jest wykorzystywane do uprawiania takowej dyscypliny i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Podstawowy podział będzie dzielił dyscypliny sportowe na olimpijskie oraz na te, które na olimpiadzie rozgrywane nie są. Dalej wyróżniane są sporty zimowe oraz letnie, a następnie te, które rozgrywane są zespołowo, a które indywidualnie. Podział ten staje się więc coraz bardziej szczegółowym.