Narty wodne

Narciarstwo wodne to sport, aktywny wypoczynek, który polega na jeździe po wodzie za holująca motorówką, albo wyciągiem narciarskim na jednej lub dwóch nartach. W tej dyscyplinie możemy wyróżnić trzy konkurencje: jazdę figurową, skoki na odległość oraz slalom. Jazda figurowa to dwukrotny przejazd. W czasie tego przejazd wykonywane są przez narciarzy ewolucje, które oceniane są przez sędziów. Prędkość tego przejazdu nie jest uregulowana przepisami, a więc jest dowolna. Czas przejazdu wynosi dwadzieścia sekund. Skoki na odległość to konkurencja, która obliczana jest na podstawie pomiarów kątów. Prędkość maksymalna najazdu na skocznie wynosi u kobiet 51 kilometrów na godzinę, u mężczyzn natomiast 57 kilometrów na godzinę. Slalom polega na omijaniu przez narciarza boi. Pierwszy przejazd polega na ominięciu po zewnętrznej 6 boi, maksymalna prędkość wynosi 58 kilometrów na godzinę u mężczyzn i 55 kilometrów na godzinę w konkurencji kobiet. Długość linki wynosi 18,25 metra. Kolejne przejazdy charakteryzują się zwiększoną prędkością oraz skróconą linką. Zwycięzca zostaje ten narciarz, który „zdobył” największą liczbę ominiętych boi.