Freediving

Freediving to swobodne nurkowanie ze wstrzymanym oddechem. Nurek w czasie zanurzenia dysponuje tylko powietrzem zgromadzonym w płucach. Ten sport dzieli się na: konkurencje głębokościowe (celem jest tu osiągnięcie jak największej głębokości), stały balast ( nurkowanie w płetwach/monopłetwie), free immersion ( jest to nurkowanie bez płetw, nurek pokonuje drogę w dół i do góry podciągając się rękoma po linie), unassisted ( nurkowanie bez płetw, zawodnik nie dotyka liny i drogę pokonuje płynąc „żabką”), zmienny balast (nurek zanurza się z dodatkowym balastem, który zostawia na dole i powraca o własnych siłach korzystając z płetw lub liny), no limits (zawodnik zanurza się z dodatkowym balastem, na specjalnej konstrukcji , wynurza się z pomocą balonu z powietrzem). W roku 1913 odnotowano pierwszy rekord głębokości nurkowania z zatrzymanym oddechem. Rekord ten należał do Greka Georgiasa i wynosił 77 metrów.