Kurs nurkowy

Nurkowanie jest dosyć niebezpieczne, istnieje pewna dozą ryzyka. Dlatego, aby rozpocząć przygodę z nurkowaniem należy najpierw odbyć kurs. Cena i zakres takiego kursu zależy głównie od techniki nurkowania. Kursy nurkowania oparte są o teorie i praktykę. Po ukończeniu kursu otrzymuje się certyfikat, który uprawnia do odbywania tego rodzaju rekreacji. Kursy prowadzone i firmowane są przez takie organizacje międzynarodowe jak: PADI – Professional Association of Diving Instructors i CMAS – Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques. Jak rozpocząć nurkową przygodę? Trzeba mieć ukończone 15 lat i przebyć podstawowy kurs nurkowania. Przykładem jest tu kurs na stopień podstawowy PADI Open Water Diver. Kurs ten nie wymaga wielkich umiejętności. Wystarczy przepłynąć tylko 200 m w dowolnym czasie dowolnym stylem. Przed rozpoczęciem szkolenia niezbędne jest wypełnienie kwestionariusza na temat zdrowia. Czasem konieczne jest także przeprowadzenie badań lekarskich. Spowodowane jest to występowaniem szeregu schorzeń, które stanowią dla nurków zagrożenie.