Historia

Umiejętność pływania człowiek wykorzystywał już w czasach czysto starożytnych o czym świadczyć będą przede wszystkim rysunki pochodzące z terenów Egiptu, czy też Asyrii, gdzie znaleźć będziemy mogli ponad cztery tysiącletnie rysunki. Pierwsza z technik pływackich jaka była stosowana w starożytności oraz w średniowieczu polegała na położeniu się na brzuchu. Głowa uniesiona była nad wodą, a ramiona pracowały na przemian pod powierzchnią wody. Starożytni umiejętność pływania znali na równi z takimi umiejętnościami jak czytanie, czy też pisanie, były więc one raczej bardzo powszechnymi. Przez wieki wykształciły się kolejne style pływackie, tworzone przede wszystkim z myślą o konkurencjach sportowych.