Jacht

Jacht to pływająca jednostka, która posiada napęd żaglowy lub motorowy. Wykorzystywany jest w celach rekreacyjnych, szkoleniowych, reprezentacyjnych oraz służy do uprawiania sportu. Małe jachty żaglowe nazywane są żaglówkami, a jachty motorowe motorówkami. Natomiast duże jednostki żaglowe, w większości z ożaglowaniem rejowym to żaglowce. Jachty można podzielić według następujących kryteriów: rodzaju napędu (żaglowy, żaglowo-wiosłowy, żaglowo-motorowy, motorowy), przeznaczenia ( szkoleniowe, turystyczne, turystyczno-regatowe, regatowe, specjalistyczne), akwenu pływania (śródlądowy, zatokowy, morski, oceaniczny), liczby kadłubów (jednokadłubowe, wielokadłubowe, dwukadłubowe- katamaran, trzykadłubowe- trimaran, czterokadłubowe- quadramaran), liczby masztów (jednomasztowe- ket, slup, kuter, dwumasztowe- jol, kecz, szkuner, trzymasztowe i więcej masztowe -bark, fregata, żaglowiec), posiadania miecza / płetwy balastowej (mieczowe, mieczowo-balastowe, balastowe). Jachty, które są wprowadzane przez producentów do obrotu handlowego na obszarze Unii Europejskiej, kwalifikowane do jednej z kategorii projektowych: A- oceaniczna, B- pełnomorska, C-przybrzeżna, D- na wody odsłonięte.