Żaglowiec

Żaglowcem nazywamy statek wodny o napędzie żaglowym. Podstawowym lub jedynym jego napędem jest jeden lub więcej żagli. Klasyfikacja żaglowców jest dosyć trudna. Najprostszy podział żaglowców to: małe jednostki- żaglówki, większe- jachty, największe- „prawdziwe” żaglowce. Żaglowce dzielimy także na rekreacyjne, turystyczne, sportowe, szkolne, badawcze, jednokadłubowce, wielokadłubowce oraz ze względu na rodzaj ożaglowania i ilość masztów (żaglowce 1-masztowe,żaglowce 2-masztowe, żaglowce 3-masztowe i większe). Żaglowce 1-masztowe to ket, slup, sluter oraz kuter. Te żaglowce występują z różnymi rodzajami ożaglowania, różnią się ilością podstawowych przednich żagli. Żaglowce 2-masztowe to jol i kecz. Te rodzaje żaglowca posiadają przedni maszt wyższy od tylnego, mogą nosić na nich różne typy skośnego ożaglowania. Żaglowce 3-masztowe i większe to szkuner, barkentyna, bark i fregata. Szkuner posiada wyłącznie skośne ożaglowanie. Barkentyna nosi rejowe ożaglowanie wyłącznie na maszcie pierwszym. Bark natomiast nosi skośne ożaglowanie wyłącznie na ostatnim maszcie. Ostatni typ fregata nosi bardzo często na maszcie ostatnim na piętrze najniższym żagli dodatkowy gaflowy żagiel.