Łyżwiarstwo figurowe

Łyżwiarstwo figurowe to jedna z zimowych dyscyplin sportowych, która polegała będzie przede wszystkim na wykonywaniu elementów akrobatycznych podczas jazdy na łyżwach, między innymi skoków, piruetów i wielu, wielu innych. Bardzo często, w celu zwiększenia trudności takowych akrobacji łączone są one w całe sekwencje i kombinacje, co wiązać będzie się także z otrzymaniem wyższych not. Łyżwiarstwo figurowe jest sportem podobnym do gimnastyki artystycznej więc wymagało będzie także posiadania zdolności o charakterze tanecznym, między innymi odpowiedniego wyczucia rytmu, odpowiedniej giętkości ciała oraz wielu, wielu innych tym właśnie podobnych. Z tego też powodu między innymi łyżwiarze będą trenowali bardzo często gimnastykę w tradycyjnej formie i taniec, przeważnie balet oraz jego towarzyskie odmiany. Jeśli chodzi o konkurencje w łyżwiarstwie sportowym to będą dzieliły się na indywidualne i zespołowe, czy też w patach. Łyżwiarstwo jest oprócz tego jedną z ważniejszych dyscyplin w czasie trwania zimowych igrzysk olimpijskich – od długiego czasu jest to bowiem jeden z najpopularniejszych sportów w okresie zimy.