Sędziowanie

Sędziowanie jest jednym z ważniejszych elementów jeśli chodzi o łyżwiarstwo figurowe, to od łącznej noty sędziów zależy bowiem wynik. Do roku 2002 stosowany był system szóstkowy, najwyższa nota wynosiła 6.0, jednak po aferze sędziowskiej w czasie zimowych igrzysk, które odbywały się wtedy w Salt Lake City system ten został zmieniony na code of points, powszechnie zwany jako nowy system. W systemie tym zawodnicy posiadają określoną dokładnie liczbę oraz rodzaj elementów, które muszą być wykonane, a każdy z tychże elementów posiada wartości bazowe. Sędzia główny i jednocześnie kontroler techniczny po występie będą nazywali poszczególne z wykonanych elementów oraz określają jednocześnie stopień ich trudności. Sędziowie odpowiedzialni za punkty oceniają samą jakość wykonania poprzez pozostawienie wartości bazowej, czy też dodanie do niej, czy też odjęcie punktów. Do każdej noty sędziów przypisywane są wartości, które są ściśle określone. Nota za każdy element wyliczana jest poprzez odrzucanie ocen skrajnych, z pozostałych wyciągnięta jest średnia. System ten jest o wiele lepszy niż poprzedni nie opiera się już bowiem tylko i wyłącznie o subiektywne oceny sędziów (wprowadzenie odrzucania skrajnych wyników i wyciąganie średniej arytmetycznej z pozostałych). Z drugiej jednak strony będzie trochę ograniczał możliwość przygotowania programu przez zawodników, którzy mają konieczność zawarcia w nim narzuconych z góry elementów.