Skoki narciarskie

Dyscyplina ta będzie należała do jednych z form narciarstwa klasycznego, której rozwój miejsce miał w połowie wieku dziewiętnastego. W latach dwudziestych ubiegłego wieku skoki narciarskie zostają wpisane do kanonu imprez olimpijskich w czasie ich zimowej edycji, a trzydzieści lat temu wprowadzone zostały także o wiele większe skocznie. Celem w przypadku skoków narciarskich będzie wykonanie jak najdłuższego skoku, który oddawany jest po rozpędzeniu i odbiciu się z toru startowego. Oprócz odległości oceniany jest także styl lotu oraz lądowania, noty sędziowskie należą tutaj do bardzo ważnych aspektów punktowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>