Skoki narciarskie

Dyscyplina ta będzie należała do jednych z form narciarstwa klasycznego, której rozwój miejsce miał w połowie wieku dziewiętnastego. W latach dwudziestych ubiegłego wieku skoki narciarskie zostają wpisane do kanonu imprez olimpijskich w czasie ich zimowej edycji, a trzydzieści lat temu wprowadzone zostały także o wiele większe skocznie. Celem w przypadku skoków narciarskich będzie wykonanie jak najdłuższego skoku, który oddawany jest po rozpędzeniu i odbiciu się z toru startowego. Oprócz odległości oceniany jest także styl lotu oraz lądowania, noty sędziowskie należą tutaj do bardzo ważnych aspektów punktowych.