Puchar indywidualny

Zawodnicy, którzy dopuszczani są do startów w pucharze świata będą musieli posiadać na swoich kontach punkty zdobyte w pucharach kontynentalnych albo w pucharach świata w przeciągu ostatnich dwóch sezonów. Przed zawodami rozgrywa się jednak kwalifikacje, które mają wyłonić podstawową pięćdziesiątkę zawodników, którzy biorą udział w konkursie. Automatyczną kwalifikację otrzymywać będą zawodnicy, którzy znajdują się w pierwszej piętnastce klasyfikacji ogólnej po wszystkich rozegranych w sezonie zawodach. Nie muszą lecz mają możliwość wzięcia udziału w tychże eliminacjach. W czasie konkursu miejsce mieć będą dwie rundy, pierwsza po której do dalszej przechodzi tylko najlepszych trzydziestu zawodników oraz rudna druga. Ostateczny wynik to suma punktów za skoki i za styl z tychże dwóch rund. Następnie każdy z zawodników, którzy znaleźli się w pierwszej trzydziestce otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej. Pierwsze miejsce punktowane jest za 100 punktów, następne analogicznie, 80, 60, 50, 45, 40 i tak dalej, aż do jednego punktu za miejsce trzydzieste. W przypadku jeśli zawodnicy otrzymali takie same noty na zakończenie konkursu wszystkim przyznawało będzie się punkty za miejsce, na którym zostali zaklasyfikowani, ale z drugiej strony nie przyznaje się punktów za miejsce, które mógł uzyskać jeden z nich. Na przykład gdy mamy dwóch zwycięzców zawodnik, który jest za nimi, teoretycznie na miejscu, drugim, jest tak naprawdę trzeci, miejsca drugiego wtedy nie ma.