Skoki narciarskie

Skoki narciarskie to jedna z konkurencji sportowych zaliczana ogólniej do narciarstwa klasycznego, uprawiana zawodowo od połowy wieku dziewiętnastego. Lata dwudzieste ubiegłego wieku to natomiast moment kiedy konkurencja ta zaczyna gościć na wszystkich najbardziej prestiżowych zawodach oraz imprezach sportowych, przede wszystkim na zimowych igrzyskach olimpijskich. Celem w przypadku skoków narciarskich będzie wykonanie jak najdłuższego skoku, przy zachowaniu jednocześnie jak najlepszej prędkości, pozycji podczas lotu i samego lądowania. Zawodnicy startują z belki startowej umieszczonej na szczycie rozbiegu, po czym odpychają się od niej i przyjmując jak najbardziej aerodynamiczną pozycję rozpędzają, aż do miejsca gdzie znajduje się belka startowa. Odpowiedni moment wybicia jest jednym z ważniejszych elementów w przypadku skoków narciarskich, będzie on pierwszym warunkiem dalekiego skoku. Kolejne z nich to odpowiednie balansowanie ciałem w celu łapania podmuchów wiatru, oraz oczywiście odrobina szczęścia aby wiatr ten był korzystny. Oprócz tego przyznawane są punkty za styl lotu i lądowanie, które także mają znaczący wpływ na ostateczną pozycję zawodnika.