Snowboarding

Snowboarding to zbiorowe określenie grupy sportów zimowych, których cechą charakterystyczną jest wykorzystywanie specjalnej deski jako jednego z głównych elementów, tak zwanego snowboardu, czy też deski snowboardowej. Poszczególne z dyscyplin opierały będą się głównie na jeździe, która połączona może być z wykonywaniem określonych ewolucji, wyskoków, czy też ustalaniu rekordów czasowych. Do tych najpopularniejszych zaliczymy jednak slalom, czy też slalom podwójny oraz tak zwany half-pipe, który polegać będzie na jeździe w specjalnie przygotowanej śniegowej rynnie oraz wykonywaniu na jej krawędziach kolejnych ewolucji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>