Snowboarding

Snowboarding to zbiorowe określenie grupy sportów zimowych, których cechą charakterystyczną jest wykorzystywanie specjalnej deski jako jednego z głównych elementów, tak zwanego snowboardu, czy też deski snowboardowej. Poszczególne z dyscyplin opierały będą się głównie na jeździe, która połączona może być z wykonywaniem określonych ewolucji, wyskoków, czy też ustalaniu rekordów czasowych. Do tych najpopularniejszych zaliczymy jednak slalom, czy też slalom podwójny oraz tak zwany half-pipe, który polegać będzie na jeździe w specjalnie przygotowanej śniegowej rynnie oraz wykonywaniu na jej krawędziach kolejnych ewolucji.