Obrona

Obrona w przypadku aikido będzie opierała się przede wszystkim na wytrąceniu atakującego z równowagi oraz na stosowaniu odpowiednich dźwigni na stawy. W zależności od tego jaka jest sytuacja większość technik będzie mogła występować także w formie rzutów, czy też kończyć się specyficznym trzymaniem. Podstawowymi pojęciami w tym przypadku będzie wejście, cofnięcie się, obrót oraz uderzenie. Podejście do każdego z tychże elementów będzie zależało od specyficznego stylu, na przykład w niektórych szkołach uderzenia stanowią integralną część technik aikido w przypadku innych natomiast używane są sporadycznie raczej jako forma odwrócenia uwagi przeciwnika.